Ljudi Ulice - Luka Dragojlović

Kategorija: Ljudi Ulice | Autor: Jovana Dautović | Objavljen: 17. januar 2023.

Luka Dragojlović, polaznik Teatra klase Ajduci

1. Kako je Teatar uticao na tebe kao ličnost? Šta je kod tebe promenio i očvrsnuo i koje je vrednosti probudio?

Teatar Ulica mi je pomogao da budem fleksibilniji, da bolje spoznam svoja ograničenja i sposobnosti kojih pre nisam bio svestan. Pomogao mi je da još bolje shvatim vrednost zajednice i prihvatanja različitosti. Naravno, iznad svega, Teatar mi je pojasnio mnoge stvari o glumi koje ranije nisam znao da definišem.

2. Kako je uticao na razvoj tvoje mašte i pogleda na umetnost? Koliki napredak vidiš kod sebe u tom pogledu?

Na glumi vrlo često pominjemo ,,niz postupaka", koji treba da iznenadi i bude originalan, ali da ostane dosledan i logičan. Razumevanje ovoga mi je pomoglo da ne samo u glumi, već i u drugim umetnostima, obogatim svoj ,,niz postupaka". Kod sebe primećujem više slobode da se igram i razbijam ustaljene granice, što predstavlja znatan napredak. Takođe, izazovni trenuci u Teatru pomogli su mi da proširim svoje vidike prema sebi, drugima i prema glumi.


Komentari

Šta mislite o ovom članku?

Website Design by Ivan Sibinovic. All Rights Reserved. Copyright 2020.