Miona Gujaničić

Datum rođenja: 1.3.2005.

Mesto rođenja: Beograd

Pozicija u Teatru: Član škole glume Teatra Ulica

O glumi: Gluma je lucidan san.

Volim: More, iskrenost, poeziju, muziku, upornost, život.

Ne vollim: Izdaju, gordost, površnost, samoživost, dvoličnost

ULOGE:

NAGRADE:

Životni moto:

Gluma je lucidan san.