Milos Đorđević

Datum rođenja: 26.1.2005.

Mesto rođenja: Beograd

Član škole glume Teatra Ulica

Gluma j šansa da budem neko ko nisam.

Volim fudbal, špagete, prijatelje, zimu

Ne volim kada neko kasni, boraniju, ljude koji ne znaju za šalu

ULOGE:

Životni moto:

Živi kao da je sudnji dan.